Vốn là một hiện tượng trên TikTok, thời gian gần đây Mai Âm Nhạc còn gây bão cõi mạng khi "vượt ải" casting Rap Việt mùa ...

Những ngày gần đây, cứ lên mạng là thấy vài ba status viết có chèn chữ "khum", từ này rốt cuộ...