Fan của Jack là người yêu quý, luôn bên cạnh Jack, yêu thương Jack và hiểu những thứ cơ bản về Jack. Liệu bạn có phải là một fandom "...