Những ngày gần đây, cứ lên mạng là thấy vài ba status viết có chèn chữ "khum", từ này rốt cuộ...